Meaning of Indian hindu boy name AadarshEnglish Ideal

हिंदी आदर्श

ಕನ್ನಡ ಐಡಿಯಲ್

বাঙালি আদর্শ

Baby name English meaning
Aadesh Command
Aadhan Be first
Aadhira Moon
Aadi First; most important
Aadidev The first god
Aadinath The first god
Aadir Origin, beginning
Aadit Peak
Aaditeya Son of aditi
Aaditya The sun