Meaning of Indian hindu boy name AadidevEnglish The first god

हिंदी पहले भगवान

ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ದೇವರು

বাঙালি প্রথম ঈশ্বর

Baby name English meaning
Aadarsh Ideal
Aadesh Command
Aadhan Be first
Aadhira Moon
Aadi First; most important
Aadinath The first god
Aadir Origin, beginning
Aadit Peak
Aaditeya Son of aditi
Aaditya The sun